این صفحه در حال بروز رسانی می باشد…

افتخار تولید قطعات پلاستیک و ساخت قالبهای پلاستیک با شرکت های معتبر ایران زمین ، در کارنامه ی ما ثبت گردیده است:

 

مشتریان گروه تولیدی رایمانیک