شما میتوانید نمونه کارهای گروه تولیدی رایمانیک را شامل تولیدات پلاستیک و قالبسازی پلاستیک در زیر مشاهده بفرمایید، از حسن توجه شما کمال تشکر راداریم.

 

برگشت
تولید پلاستیک ، درب پودر محصولات پلاستیک، تولید قطعه پلاستیک ، تزریق پلاستیک ، تولیدات بادی محصول پلاستیکی ، تولید قطعات پلاستیک ، ساخت انواع قالب قطعه پلاستیک ، جاکتابی قطعه کریستالی ، تولیدات انواع جنس های پلاستیک ، تولید قطعات کریستالی قطعه کریستالی ، تولیدات انواع جنس های پلاستیک ، تولید قطعات کریستالی پرده تولید انواع قطعات پلاستیکی ، ساخت قالب و تولید قطعه پلاستیک ، از تولیدات واحد تولید رایمانیک PEZESHKI COLLECTION2 COLLECTION3 DRB KADOOS BINIPAK

 

 

گالری واحد قالبسازی

ساخت انواع قالبهای پلاستیک بادی و تزریقی در حجم های گوناگون