تولید قطعات پلاستیک, قالب تزریق پلاستیک

مقدمه و ملاحظات مربوط به تولید یک قطعه پلاستیکی

Introduction to Mold Engineering of Thermoplastic 

مقدمه تولید یک قطعه پلاستیکی

?What is Injection Mold

.In Herbert Ress, 2002 : ” an injection mold is arrangement, in one assembly a number of cavity spaces built to shape of the desired product, with the purpose of producing plastic parts in large number

در کتاب هربرت رس ۲۰۰۲ تعریفی که از قالب های تزریق پلاستیک آمده است از این قرار می باشد :

قالب های تزریق یک مجموعه ای منظم از تعدادی صفحات است که فضای خالی را برای شکل دادن به قطعه مطلوب ، با هدف تولید قطعات پلاستیکی در تیراژ بالا ایجاد میکند..”

قالبگیری تزریقی (Injection molding) یکی از رایجترین روشهای تولید قطعات پلاستیکی است. بدنه تلوزیونها، مانیتورها، دستگاه پخش CDها، عینکها، مسواکها، قطعات خودرو و بسیاری قطعات دیگر با این روش ساخته میشوند

قالبگیری تزریقی را میتوان برای همه ترموپلاستها به جز پلی تترافلوروتین (PTFE)، پلیایمید، بعضی پلی استرهای آروماتیک و بعضی پلاستیکهای خاص دیگر به کاربرد. ماشینهای قالبگیری تزریقی (IMM) خاص ترموستها را میتوان برای ساخت قطعاتی از جنس فنولیک، ملامین، اپوکسی، سیلیکون، پلیاستر و الاستومرها استفاده کرد. در قالبگیری تزریقی همه این مواد، گرمای کافی به دانههای پلاستیکی اعمال میشود تا بتوانند درون قالب و گذرگاههای آن ” جاری ” شوند. پس این ماده به درون یک قالب بسته با فشار تزریق می شود تا همه حفره قالب را پر کرده و فرم مورد نظر را به خود بگیرد. پس از سرد شدن ماده و انجماد کامل آن، قالب باز شده و پیشنهاد بیرون انداز، قطعه کار پلاستیکی را از قالب خارج می کنند. ترموپلاستیک ها به روش های گوناگونی شکل و فرم داده می شوند از قبیل :(injection molding, extrusion, Thermoforming). 

 ملاحظات مربوط به تولید یک قطعه پلاستیکی (Production Considerations) 

در نخستین سالهای توسعه، پلاستیکها غالبا به عنوان جانشینی برای مواد دیگر انتخاب شدهاند. بعضی از آن محصولات اولیه به واسطه توجه و تفکر ویژهای که به هنگام انتخاب مواد به عمل آمده بود، بسیار موفقیت آمیز بودند. اما بعضی از این محصولات دچار شکست شدند چرا که طراحان درباره خواص پلاستیکهای به کار رفته اطلاعات کافی نداشتند و یا به جای کاربرد عملی ماده فقط به انگیزه مادی و بهای کالا میاندیشیدند. به بیان دیگر طراحی ، مهارت در تفیق دانش و تجربه و است و طراح کسی است که هنرمندانه از این مهارت استفاده کند . برخی بر این باورند که طراحی امری غریزی ست و برخی آن را اکتسابی میدانند .آنچه مسلم است نقش ذوق و سلیقه فردی در فرآیند طراحی قابل انکار نیست و خلاقیت عنصر جدایی ناپذیر در طراحی هاست . در هر زمینه ای طرح های نو بر اساس شناخت و فهم دقیق و کامل طرح های قدیم و به کار بردن زیرکانه دانش ،خلاقیت و ذوق فردی در جهت افزایش و تکمیل کارایی و رفع نواقص آنها شکل میگیرد .

در این قسمت در مورد قواعد اساسی در طراحی محصولات پلاستیکی بحث کوتاهی میکنیم. 

 

•ملاحظات مربوط به مواد

 

مواد با خواص درست بایستی طوری انتخاب شوند که با شرایط طراحی، اقتصادی و سرویسدهی تطابق داشته باشند.

مواد پلاستیکی با در نظر گرفتن کاربرد محصول نهایی بایستی با احتیاط انتخاب شوند. خواص پلاستیکها نسبت به سایر مواد بیشتر به درجه حرارت وابسته است. پلاستیکها نسبت به تغییرات در محیط حساسیت بیشتری دارند.

انتخاب ماده نهایی برای یک محصول بر مساعدترین، مناسبترین و مطلوبیترین تعادل طراحی، ساخت و قیمت کل یا قیمت فروش کالای نهایی استوار است.حال درباره عواملی که در طراحی یک محصول پلاستیکی باید در نظر گرفته شود به اختصار توضیحی میدهیم.

عواملی که در طراحی یک محصول پلاستیکی باید در نظر گرفته :

الف) تأثیرات محیطی:

به هنگام طراحی یک محصول پلاستیکی، در نظر گرفتن محیطهای فیزیکی، شیمیایی و حرارتی از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد. دامنه دمایی مفید بیشتر پلاستیکها بندرت از c200  تجاوز میکند. بسیاری از قطعات پلاستیکی که در معرض انرژی تابیده شده و فرابنفش قرار گرفتهاند خیلی زود دچار شکست در سطح میشوند، ترد و شکننده میشوند و استحکام مکانیکی خود را از دست میدهند. فلوئوروکربنها، سیلیکونها، پلیآمیدها و پلاستیکهای پر شده را بایستی برای محصولاتی مورد استفاده قرار دادکه بالای ۲۳۰c قرار است به کار گرفتهشوند. فضای خارج از زمین و بدن انسان به مکانی عمومی برای استفاده از مواد پلاستیکی تبدیل شدهاند. مواد عایق کننده و ساینده در وسایل نقلیه فضایی و نیز تقویت کنندههای سرخرنگ، نخهای بخیه زنی تک رشتهای، تنظیم کنندههای قلب و شیرها تنها بخش اندکی از این محصولات جدید میباشند. بعضی از پلاستیکها خواص خود را تا درجه حرارتهای فوق العاده پایین حفظ میکنند. به عنوان مثال، بطریها، قوطیها یا مخزن پلاستیکی، یاتاقانهای خود روان کننده و لولههای انعطاف پذیر بایستی در درجه حرارتهای زیر صفر بدرستی کار کنند. محیطهای سرد و فوق العاده طاقتفرسای فضا و زمین تنها دو مثال از آنها میباشد. در هر زمان که منجمدسازی و بستهبندی مواد غذایی مد نظر باشد و یا طعم و مزه و بو و رایحه یک مسئله باشد میتوان از پلاستیکها استفاده کرد. علاوه بر دامنه دمایی، رطوبت، تابش، مواد ساینده و عوامل محیطی دیگر، طراح بایستی مقاومت در برابر آتش را مد نظر داشته باشد. هیچ پلاستیکی وجود ندارد که در برابر آتش کاملا مقاوم باشد.

ب ) خواص الکتریکی :

همه پلاستیکها خصوصیات عایق بندی الکتریکی خوبی دارند. اگر چه انتخاب پلاستیکها معمولا بر پایه خصوصیات مکانیکی، حرارتی و شیمیایی انجام میشود، بیشتر پیشگامان در صنعت پلاستیک به کاربردهای الکتریکی آن توجه داشتهاند. مسائل عایقبندی الکتریکی همانند مشکلات ناشی از محیطهای مرتفع و محیطهای فضایی، محیطهای زیرآبی و زیرزمینی با استفاده از پلاستیکها حل شدهاند. بدون استفاده از پلاستیکها ساخت رادارهای موثر در تمام شرایط آب و هوایی و سونار زیرآبی امکانپذیر نبود. از این برای عایقبندی، پوشش دادن و محافظت از اجزای الکترونیکی استفاده میشود.

ج ) خواص شیمیایی :

ماهیت شیمیایی و الکتریکی پلاستیکها به واسطه ساختار مولکولی آنها تا حد زیادی نزدیک به یکدیگر بوده و به هم وابسته میباشد هیچ قاعده کلی برای مقاومت شیمیایی وجود ندارد. پلاستیکها بایستی در محیط شیمیایی واقعی خود مورد آزمایش قرار گیرند، فلوئوروکربنها، پلی اترهای کلردار و پلی اولفینها از جمله پلیمرهای (پلاستیک) میباشند که بیشترین مقاومت شیمیایی را دارند. نفوذپذیری پلاستیکهای پلیاتلن در بستهبندی میوهها و گوشتهای تازه یک ویژگی مفید به شمار میرود. سیلیکونها و پلاستیکهای دیگر، این اجازه را میدهند که اکسیژن و گازها از خلال یک غشای نازک عبور کنند در حالی که همزمان از عبور مولکولهای آب و بسیاری از یونها شیمیایی ممانعت به عمل میآورند.

د) عوامل مکانیکی :

۱- خستگی                                                                      ۶- سختی

۲- استحکام کششی                                                           ۷- میرایش ارتعاشات

۳- استحکام خمشی                                                           ۸- جریانپذیری در حالت سرد

۴- استحکام فشاری                                                           ۹- انبساط حرارتی

۵- استحکام در برابر ضربه                                              ۱۰- پایداری ابعادی.

 

ملاحضات اقتصادی :

در نظر گرفتن مسائل اقتصادی مرحله آخر انتخاب مواد بشمار میآید. بهتر آن است که قیمتهای مواد در انتخاب مقدماتی مواد کاندید شده،گنجانده نشود. قیمت یا هزینه تمام شده، همیشه یک عامل اصلی در مسائل مربوط به طراحی یا انتخاب مواد میباشد. نسبت استحکام به جرم یا مقاومت شیمیایی، الکتریکی و مقاومت در برابر رطوبت ممکن است بر عیب قیمت بالا، غلبه میکند.

ملاحظات طراحی :

 

وقتی که شرایط طراحی کلی قطعهای مورد توجه قرار میگیرد، کاربرد یا شرایط کاری قطعه مورد نظر، محیط کاری، قابلیت اطمینان و مشخصات فنی آن قطعه بایستی مرور شود.

الف) وضعیت ظاهری :

مصرف کننده احتمالا بیشتر از همه از وضعیت فیزیکی ظاهری محصول آگاه میباشد. این وضعیت ظاهری مدیون پارامترهای مؤثر زیر میباشد.

۱- طراحی، ۲- رنگ، ۳- خواص اپتیکی، ۴- پرداخت سطحی.

در طراحی وضعیت ظاهری، چندین خاصیت تأثیر گذار میباشد. رنگ، بافت، شکل و ماده میتوانند در جلب نظر مصرف کننده اثر داشته باشند.

تعداد معدودی از ویژگیهای برجسته پلاستیکها عبارتند از اینکه: آنها ممکن است به صافی شیشه شفاف یا رنگی و یا به لطافت و نرمی خز باشند. در بسیاری از حالات، پلاستیکها ممکن است تنها موادی باشند که ترکیب مطلوبی از خواص را برای برآورده ساختن نیازهای خدماتی و در حین سرویس دهی، از خود نشان میدهند.

ب ) محدودیتهای طراحی :

علاوه بر انتخاب مواد، ابزارآلات و فرآیند نیز تأثیر قابل ملاحظهای بر روی خواص و کیفیت محصولات پلاستیکی برجای میگذارد. طراحی محصول و در نهایت قالب بهکاررفته برای تولید محصول به طور بسیار نزدیکی به تولید بستگی دارند. سرعتهای خروجی، خطوط جدایش دونیمه قالب، نوسانات ابعادی، گاهگیرها، پرداخت و انقباض ماده از جمله عواملی میباشند که بایستی توسط سازندگان قالب یا طراحان ابزار مدنظر قرار گیرند و دقت بسیار زیادی را در این خصوص اعمال کنند. 

•ملاحظات مربوط به تولید :

در هر طراحی محصول، رفتار ماده و قیمت، در تکنیکهای قالبگیری، ساخت، جفتکردن وبه هم پیوستن تأثیر میگذارد. طراح ابزار و قالب بایستی میزان انقباض ماده، طراحی قالب ، خطوط جدایش دو نیمه قالب، میلههای بیرون انداز، تزئینات، نوسانات ابعادی، اتصالات، سرعتهای تولید و عملیات دیگر را مورد توجه قرار دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *