گالری واحد تزریق پلاستیک

تولید کننده قطعات تزریق پلاستیک در وزن های مختلف

 

 

گالری واحد قالبسازی

ساخت انواع قالبهای پلاستیک بادی و تزریقی در حجم های گوناگون